Sanksion administrativ për Drejtorin e Shkollës së Mesme “Shëmri” Kukës, për shkelje të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 të Komisionit Rregullator.

21/09/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve pas rishqyrtimit administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9 të Komisionit Rregullator nga organizata Qëndresa Qytetare, vendosi të përfundojë shqyrtimin administrativ ndaj kandidatit për deputet, z. Alfred Muharremi, Bashkisë Tiranë dhe subjektit zgjedhor ‘Partia Socialiste’, pasi nuk provohen shkeljet e pretenduara.

Gjithashtu, në përfundim të rishqyrtimit administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9 të Komisionit Rregullator ndaj kandidates për deputete, zj. Gerta Duraku dhe Zyrës Vendore Arsimore Kukës, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të dënojë me gjobë në masën 5000 lekë Drejtorin e Shkollës së Mesme “Shëmri” Kukës.

LajmeSanksion administrativ për Drejtorin e Shkollës së Mesme “Shëmri” Kukës, për shkelje të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 të Komisionit Rregullator.