Raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR për zgjedhjet e 25 prillit, Ambasadorja Gacek në KQZ.

30/09/2021 | Lajme

Delegacioni i Misionit të Vëzhgimit të OSBE/ODIHR-it të zgjedhjeve të datës 25 prill 2021, ishte sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe zhvilloi takime Komisioneritn Shtetëror të Zgjedhjeve, anëtarë të Komisionit Rregullator dhe të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve.

Delegacioni kryesohej nga Ambasadorja Urszula Gacek, e cila shoqërohej nga Këshilltari i Lartë për Zgjedhjet, z. Aleksei Gromov dhe z. Kakha Inaishvili, Këshilltar për Zgjedhjet i ODIHR.

Qëllimi i takimit ishte diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të raportit përfundimtar të OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 25 prillit, identifikimi i fushave për bashkëpunim të mëtejshëm.

Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Komisioneri Celibashi i shprehu mirënjohjen Ambasadores Gacek për vlerësimet realiste të OSBE/ODIHR për aktivitetin e KQZ-së. Celibashi theksoi se rekomandimet do të shërbejnë si pika referimi për përmirësimin e mëtejshëm të veprimtarisë së KQZ-së në adresimin e shqetësimeve të ngritura në raport.

Ambasadorja Gacek nga ana e saj vlerësoi se gjetjet e pasqyruara në raport mbi veprimtarinë e KQZ-së, mund të ndihmojnë KQZ-në dhe aktorët e tjerë që të ndërmarrin hapa të tjerë specific për përmirësimin e proceseve të ardhshme zgjedhore.

LajmeRaporti përfundimtar i OSBE/ODIHR për zgjedhjet e 25 prillit, Ambasadorja Gacek në KQZ.