Verifikimi paszgjedhor – Përzgjidhen me short QV-të që i nënshtrohen këqyrjes së fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore.

14/10/2021 | Lajme

Verifikimi paszgjedhor konsiston në hapjen e kutive të materialeve zgjedhore dhe kutive të votimit, si dhe në monitorimin dhe vlerësimin e funksionimit të pajisjeve të teknologjisë së informacionit të përdorura në zgjedhjet e datës 25 prill 2021.

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hodhi shortin për përzgjedhjen e 10% të qendrave të votimit, të cilat do t’i nënshtrohen verifikimit paszgjedhor në zbatim të kërkesave të nenit 167/2 të Kodit Zgjedhor.

Qëllimi i këtij procesi është të verifikojë rregullsinë dhe saktësinë e veprimtarisë së administratës zgjedhore përgjatë administrimit të procesit dhe vlerësimit e numërimit të votave.

Referuar udhëzimit nr.15, datë 07.10.2021 “Për përcaktimin e procedurave të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore”, subjektet zgjedhore mund të caktojnë vetëm një vëzhgues për të gjithë procesin e këqyrjes.

Këqyrja paszgjedhore e fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore për këto QV do të fillojë në KQZ, ditën e Premte, ora 12:00.

Lista e QV që do t’i nënshtrohet verifikimit (pdf). 

LajmeVerifikimi paszgjedhor – Përzgjidhen me short QV-të që i nënshtrohen këqyrjes së fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore.