Verifikimi paszgjedhor, Celibashi e Pelinku prezantojnë gjetjet

05/11/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi dhe Nënkomisionerja zj. Lealba Pelinku prezantuan gjetjet e verifikimit paszgjedhor të kryer nga KQZ.

Verifikimi paszgjedhor konsistoi në këqyrjen e fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore për 10% të Qendrave të Votimit, të përdorura në zgjedhjet e 25 prillit 2021.

Pjesë e verifikimit pas zgjedhor ishin edhe 32 qendrat e votimit të KZAZ-së 40, (njësia 10) Tiranë, ku u implementua projekti pilot i votimit dhe numërimit elektronik, si edhe kryqëzimi i të dhënave daktiloskopike të përfituara nga procesi i identifikimit elektronik të zgjedhësve.

Komisioneri theksoi se KQZ është duke bërë një vlerësim të parregullsive të evidentuara nga ky process verifikimi. Ai shtoi se në rastet e evidentuara tek identifikimi elektronik, shenja daktiloskopike të lidhura me më shumë se një dokument identifikimi, apo në më shumë se një qendër votimi do të ketë një verifikim më të thelluar nga KQZ, dhe më pas do të bëhet adresimi i tyre në organet kompetente.

Celibashi nënvizoi se teknologjia e përdorur në zgjedhjet e 25 prillit 2021 rezultoi e suksesshme.

Nënkomisionerja Pelinku u shpreh se implementimi i teknologjisë funksionoi dhe u realizua me sukses, por ajo nuk mund të shmangë shkeljet e Kodit Zgjedhor jashtë qendrës së votimit.

Procesi i verifikimit paszgjedhor kishte si qëllim jo vetëm auditimin e teknologjisë së përdorur në zgjedhje, por edhe verifikimin e rregullsisë dhe saktësinë e veprimtarisë së administratës zgjedhore përgjatë administrimit të procesit zgjedhor.

Gjetjet e verifikimit pas zgjedhor. 

LajmeVerifikimi paszgjedhor, Celibashi e Pelinku prezantojnë gjetjet