Përfundon rishqyrtimi administrativ i denoncimeve të organizatës Qëndresa Qytetare, për zhvillimin e veprimtarive për qëllime zgjedhore.

11/11/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike vendosi plotësimin e vakancave të krijuara në:

  1. këshillin e bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Engjellushe Isa Guri;
  2. këshillin e bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Irakli Hasan Gjoni;
  3. këshillin e bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Xhensila Pëllumb Nakoleci;
  4. këshillin e bashkisë Patos, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Dorian Sokrat Çapo;
  5. këshillin e bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Aurel Ramis Musta”;

Në përfundim të shqyrtimit administrativ të rezultatit të verifikimit të kryer nga Prokurori i Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues, z. Tom Gjek Doshi, Komisioneri vendosi të deklarojë të përfunduar procedurën administrative pa vendim përfundimtar pasi vlerëson së ka humbur objekti dhe qëllimi i verifikimit të thelluar.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve rishqyrtoi administrativisht denoncimin e organizatës Qëndresa Qytetare për zhvillimin e veprimtarisë me qëllime zgjedhore në ambientet e bibliotekës “Moikom Zeqo”, me pjesëmarrjen e kandidatit për deputet, z. Alqi Bllako. KSHZ vendosi konstatimin e shkeljes nga ana e z. Florian Pullazi, Administrator i njësisë administrative nr. 2, Tiranë dhe ti kërkojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, vendosjen e sanksionit administrativ.

Gjithashtu, në seancën e sotme publike u rishqyrtua administrativisht edhe denoncimi i organizatës Qëndresa Qytetare për zhvillimin e veprimtarisë me qëllime zgjedhore në ambientet e bibliotekës “Misto Treska” me pjesëmarrjen e kandidatit për deputet zj. Kledina Skëndo. Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj kandidatit për deputet, zj. Skëndo, Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, subjektit zgjedhor “Partia Socialiste” dhe Administratorit të njësisë administrative.

LajmePërfundon rishqyrtimi administrativ i denoncimeve të organizatës Qëndresa Qytetare, për zhvillimin e veprimtarive për qëllime zgjedhore.