IDEA International ofron asistencë për dixhitalizimin e procesve zgjedhore, transparencën e financimit të partive politike dhe votën e emigrantëve.

01/12/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi u takua me përfaqësueset e Institutit Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (IDEA), zj. Tuija Brax dhe zj. Blerta Hoxha.

Qëllimi i takimit ishte mundësia e assicencës së IDEA International për KQZ në fushën e dixhitalizimit/IT dhe transparencës së financimit të partive politike duke propozuar një sistem online të raportimit të financave.

Gjatë bashkëbisedimit theks i veçantë u vu tek identifikimi i shpenzimeve për fushatat onlinë të bëra në mënyrë të drejtëpërdrjetë nga subjektet zgjedhore, palët e treta dhe ndërhyrjes së huaj në proceset zgjedhore.

Përfaqësuesit e IDEA vlerësuan maksimalisht punën e KQZ-së jo vetëm për procesin zgjedhor por edhe në nismën e ndërmarrë për dixhitalizimin e të gjitha proceseve. IDEA International ofroi asistencën e saj në realizimin e këtij procesi.  Gjithashtu, u mbështetje u ofrua edhe për sa i përket votës së emigrantëve si në ekspertizë por edhe në praktikat më të mira.

U dakordësua që brenda muajit dhjetor, IDEA do të finalizojë një punë kërkimore mbi të gjitha mënyrat e votimit, përfshirë dhe votimin nga jashtë, e cila do të prezantohet në aktivitetin që do të organizohet për këtë qëllim.

LajmeIDEA International ofron asistencë për dixhitalizimin e procesve zgjedhore, transparencën e financimit të partive politike dhe votën e emigrantëve.