PS, PD dhe LSI, partitë që kanë të drejtë të propozojnë anëtarët e KZAZ-ve brenda datës 25 Janar 2022

24/01/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike caktoi partitë politike që do të propozojnë anëtarët e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ), që do të ngrihen dhe funksionojnë për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, si më poshtë:

  1. Tre anëtarë propozohen nga Partia Socialiste e Shqipërisë;
  2. Dy anëtarë propozohen nga Partia Demokratike e Shqipërisë;
  3. Një anëtar propozohet nga Lëvizja Socialiste për Integrim;

Anëtari i shtatë i KZAZ-ve do të propozohet në përputhje me rezultatet e shortit të hedhur në KQZ, ndërmjet Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ndërsa, sekretari i KZAZ-së do të propozohet:

  1. Nga partia Socialiste e Shqipërisë në KZAZ-të ku Partia Socialiste ka propozuar zëvendëskryetarin e KZAZ-së;
  2. Nga Partia Demokratike në KZAZ-të, ku Partia Demokratike ka propozuar zëvendëskryetarin e KZAZ-së;

Partitë politike duhet të paraqesin kandidaturat për anëtarë të KZAZ-ve jo më vonë se data 25 Janar 2022.

 

Sot gjithashtu, u hodh shorti për caktimin e partive që do të propozojnë anëtarin e shtatë të KZAZ-ve. Sipas rezultatit të shortit, Partia Socialiste e Shqipërisë do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ-ve me numër tek dhe Partia Demokratike do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ-ve me numër çift.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi edhe formatin dhe specifikimet e vulës së KZAZ, vulës së KQV, vulës së kryetarit të KQV dhe vulës rezervë të KQV, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 06.03.2022″. 

LajmePS, PD dhe LSI, partitë që kanë të drejtë të propozojnë anëtarët e KZAZ-ve brenda datës 25 Janar 2022