Zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki – Caktohen njësitë e selive të ZAZ-ve dhe emërohen anëtarët e sekretarët e KZAZ-ve

26/01/2022 | Lajme

Në kuadër të përgatitjeve të procesit të zgjedhjeve të pjesshme të datës 6 Mars 2022, Komisioneri në seancën e sotme publike vendosi të caktojë masën e shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore, të miratojë materialet zgjedhore që do të përdoren, dhe modelet e dokumentacionit të punës që do të përdorin KZAZ-të.

Komisioneri caktoi njësitë administrative ku do të krijohen selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, emëroi anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve, të propozuar nga Partia Demokratike, Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë. Miratoi disa shtesa në udhëzimin nr.14, datë 9.6.2021, të KShZ, “Për caktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjorë) dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore”.

Gjithashtu, KShZ vendosi plotësimin e vakancave të krijuara në këshillat bashkiakë si më poshtë vijon:

  • këshilli i bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Besmir Fatmir Markeçi;
  • këshilli i bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ramazan Halit Buci;
  • këshilli i bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, z. Orest Filip Malo;
  • këshilli i bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, zj. Armanda Hil Ndoka;
  • këshilli i bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Flavjo Lelo Gjonaj;
  • këshilli i bashkisë Mat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Reformave Demokratike të Shqipërisë, zj. Arendina Qemal Gasa.
LajmeZgjedhjet e pjesshme në 6 bashki – Caktohen njësitë e selive të ZAZ-ve dhe emërohen anëtarët e sekretarët e KZAZ-ve