KQZ shpërndan fondet vjetore për partitë politike

01/02/2022 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të shpërndajë fondet vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare për vitin 2022.

Në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe nenit 15/2, pika 2, shkronjë “e”, nenit 19, pika 2 e ligjit “Për partitë politike” dhe vendimit të Komisionit Rregullator në KQZ për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021, dhe vendimeve të KShZ për shpërndarjen e mandateve, fondi prej 345 600 000 (treqind e dyzet e pesë milion e gjashtëqind mijë) lekë, nga buxheti i shtetit, u shpërnda si më poshtë vijon:

 1. Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) 151.494.783 lekë
 2. Partia Demokratike (PD) 104.926.170 lekë
 3. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU) 9.753.657 lekë
 4. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut (PBDNJ) 8.018.647 lekë
 5. Partia Republikane Shqiptare (PR) 13.223.679 lekë
 6. Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë (PAA) 8.018.647 lekë
 7. Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar (LZHK) 8.018.647 lekë
 8. Partia Lëvizja e Legalitetit (PLL) 8.018.647 lekë
 9. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) 15.577.215 lekë
 10. Partia Social Demokrate (PSD) 12.266.269 lekë
 11. Partia Nisma Thurje (NTH) 6.283.636 lekë

Vendimi i plotë i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

LajmeKQZ shpërndan fondet vjetore për partitë politike