Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore – Rregullatori miraton udhëzuesit e raportimit financiar gjatë fushatës zgjedhore

04/02/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator në mbledhjen e sotme miratoi 4 udhëzuesit për mënyrën e raportimit financiar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Udhëzuesit shpjegojnë aspektet kryesore të kuadrit ligjor, kërkesave që rregullojnë financimin e fushatës zgjedhore, për partitë politike/subjektet zgjedhore, kandidatët për kryetar bashkie, kandidatët e listave shumemërore, si dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Gjithashtu, japin udhëzime për mënyrën e plotësimit të formularëve tip të raportimit të financimit të fushatës zgjedhore dhe synojnë të ndihmojnë për mënyrën e plotësimit të raporteve financiare të fushatës. Nëpërmjet shembujve konkret, pasqyrohet mënyra e saktë e plotësimit të formularëve tip të financimit të fushatës nga partitë politike, kandidatët për kryetar bashkie, kandidatët e listave shumemërore, si edhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit.

Udhëzuesit e miratuar nga Komisioni Rregullator, i shtrijnë efektet ligjore jo vetëm në zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022, por edhe në zgjedhjet pasardhëse për organet e qeverisjes vendore.

LajmeZgjedhjet për organet e qeverisjes vendore – Rregullatori miraton udhëzuesit e raportimit financiar gjatë fushatës zgjedhore