Miratohet renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022

12/02/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi modelet e dokumenteve që do të përdoren nga Grupi i Numërimit dhe Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve të pjesshme.

Gjithashtu, shqyrtoi kërkesën e subjektit zgjedhor “Lëvizja e Re” për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, z. Jonid Robert Nano për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022. Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri konstatoi se dokumentacioni i depozituar nga subjekti zgjedhor “Lëvizja e Re”, për regjistrimin e kandidatit për kryetar bashkie, në bashkisë Durrës, z. Jonid Rober Nano, nuk është në përputhje me parashikimet e nenit 68, pika 3, të Kodit Zgjedhor dhe vendosi mosregjistrimin e z. Nano si kandidat.

Në seancën e sotme publike u hodh shorti për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie. Rezultatet e shortit përcaktuan renditjen e subjekteve në fletën e votimit për bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet e datës 6 Mars 2022, si më poshtë:

Bashkia Shkodër:

 1. “Partia Socialiste e Shqipërisë” (PS)
 2. “Koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L)
 3. “Partia Demokratike” (PD)

Bashkia Dibër:

 1. “Koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L)
 2. “Partia Demokratike” (PD)
 3. “Partia Socialiste e Shqipërisë” (PS)
 4. “Lëvizja e Re” (LRE)

Bashkia Durrës:

 1. Koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L)
 2. “Partia Socialiste e Shqipërisë” (PS)
 3. “Partia Demokratike” (PD)

Bashkia Vorë:

 1. Koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L)
 2. “Partia Socialiste e Shqipërisë” (PS)
 3. “Partia Demokratike” (PD)

Bashkia Rrogozhinë:

 1. “Partia Demokratike” (PD)
 2. “Partia Socialiste e Shqipërisë” (PS)
 3. Koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L)

Bashkia Lushnjë:

 1. “Partia Socialiste e Shqipërisë” (PS)
 2. “Partia Demokratike (PD)
 3. “Koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L)
LajmeMiratohet renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022