Monitorimi i procesit të numërimit të votave, kamera regjistruese dhe monitoruese në çdo tavolinë numërimi

14/02/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator vendosi përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit në Vendet e Numërimit të Votave në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022.

Kamerat regjistruese me rezolucion të lartë dhe të monitorëve (ekraneve) për shfaqjen e fletëve të votimit përprara vlerësimit të tyre në VNV, instalohen mbi tavolinën e e numërimit në mënyrë të tillë që të bëjnë të mundur regjistrimin e vlerësimit të çdo flete votimi. Regjistrimi filmik transmetohet në kohë reale në monitorë të vendosur përballë vëzhguesve të subjekteve zgjedhore, ruhet në medie elektronike dhe dorëzohet në KQZ në përfundim të procesit të numërimit së bashku me materialet e tjera zgjedhore.

Për të monitoruar procesin e numërimit të votave në çdo VNV, KQZ do të realizojë edhe një sistem paralel monitorimi, i cili do të kryhet në ambientet e KQZ-së, duke i parë prej aty në monitorë, në kohë reale VNV-të.

Ky proces është tashmë një praktikë e konsoliduar e institucionit në zbatim të parimit të sigurisë dhe transparencës së procesit zgjedhor.

LajmeMonitorimi i procesit të numërimit të votave, kamera regjistruese dhe monitoruese në çdo tavolinë numërimi