Projekti pilot PEVN në bashkinë Vorë, miratohen rregullat proceduriale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik

15/02/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi rregullat procedurale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) në qendrat e votimit të bashkisë Vorë, qarku Tiranë që do të implementohet në zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022.

Vendimi përcakton mënyrën se si do të implementohet projekti pilot dhe se si të vlerësohet efektshmëria dhe efikasiteti i tij. Çdo qendër votimi do të pajisjet me të paktën një pajisje PEVN.

Rezultati paraprak do të transmetohet pasi të mbyllet procesi i votimit nga çdo QV dhe do të publikohet në faqen zyrtare të KQZ-së.

Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Votimit dhe Rezultateve (SEMVR) do të kryejë përllogaritjen e rezultatit dhe do të shfaqë në monitor e do të prinotjë në letër tabelat e rezultateve për çdo QV, si dhe Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për bashkinë Vorë, sipas modeleve të miratuara nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve.

LajmeProjekti pilot PEVN në bashkinë Vorë, miratohen rregullat proceduriale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik