Rishqyrtohet kërkesa e LRE për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës

16/02/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve rishqyrtoi kërkesën e subjektit zgjedhor “Lëvizja e Re” për regjistrimin e kandidatit për kryetar në Bashkinë Durrës, z. Jonid Robert Nano për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. Rishqyrtimi u krye në respektim të vendimit nr. 8, datë 15.2.2022, të KAS, dhe në përputhje me përcaktimet e nenit 47 dhe 87 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”.

Në përfundim të afatit për depozitimin e dokumentacionit të kërkuar, Komisioneri konstatoi se subjekti zgjedhor “Lëvizja e Re”, nuk depozitoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vërtetimin për zotërimin e mandatit përfaqësues sipas përcaktimeve të pikës, 3 të nenit 68, të Kodit Zgjedhor ose listën me nënshkrimet mbështetëse të zgjedhësve, sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 68, të Kodit Zgjedhor. Për këtë arsye, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi mosregjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, z. Jonid Nano, të propozuar nga LRE për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022.

Gjithashtu, në seancën e sotme publike, Komisioneri miratoi përfaqësuesit e medias “Shkodra Web Media”, Mediumit “Albanian Post”, TV Ora News, Agjensisë LSA dhe TV Vizion Plus, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022.

LajmeRishqyrtohet kërkesa e LRE për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës