Miratohen kriteret e caktimit të numrit të grupëve të numërimit dhe mënyra e organizimit të punës në VNV

18/02/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi kriteret e caktimit të numrit të grupeve të numërimit për çdo vend të numërimit të votave”. Në vendim janë parashikua papajtueshmëritë me detyrën e anëtarit të GNV, kushtet për emërimin, paraqitja propozimeve nga partitë politike, procedurat e përzgjedhjes për numëruesin e parë dhe sekretarin e GNV-ve, zëvënësimi i anëtarëve, procedura e shortit për zëvëndësimin e plotësimin e vakancave, e të tjerë.

Gjithashtu, në seancën e sotme Rregullatori miratoi vendimin për organizimin e punës në vendin e numërimit të votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për zonën e administrimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë, që do të zhvillohen më datë 6 mars 2022.

LajmeMiratohen kriteret e caktimit të numrit të grupëve të numërimit dhe mënyra e organizimit të punës në VNV