Miratohet Kodi i Etikës së KQZ-së

23/02/2022 | Lajme

​Sot, Komisioni Rregullator miratoi Kodin e Etikës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Kodi i Etikës ka për qëllim t’u ofrojë organeve drejtuese, Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe administratës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, një set vlerash dhe parimesh mbi të cilat bazohet sjellja e tyre. Kodi trajton në mënyrë të përshtatshme përgjegjësitë në promovimin dhe mbrojtjen e vlerave etike në çdo aspekt të organizimit dhe aktiviteteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Kodi përfshin një qasje të përgjithshme ndaj sjelljes etike, një përshkrim të përgjithshëm të rregullave që duhen të ndiqen nga organet drejtuese, nënkomisioneri dhe administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Kodi i Etikës është hartuar për të ndihmuar organet drejtuese, nënkomisionerin shtetëror të zgjedhjeve dhe administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë vendimet e duhura në rastet e dilemave etike me të cilat përballen gjatë ushtrimit të funksionit.

Miratimi i Kodit të Etikës, përmbush një nga detyrat e lëna nga Kuvendi i Shqipërisë në Rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së KQZ-së.

LajmeMiratohet Kodi i Etikës së KQZ-së