Zgjedhjet e pjesshme – QV-të me zgjedhës me aftësi të kufizuara vendosen në katet e para të objekteve

01/03/2022 | Lajme

KQZ ka patur komunikim të vazhdueshëm me kryetarët e njësive të qeverisjes vendore për krijimin e infrastrukturës së nevojshme të votimit për zgjedhësit PAK (Personat me Aftësi të Kufizuar).  KQZ ka kërkuar vendosjen e qendrave të votimit në katet e para të objekteve që do të përdoren si qendra votimi. Gjithashtu, ka kërkuar vendosjen e rampave pranë këtyre objekteve me qëllim lehtësimin e përdorimit të mjediseve të qendrave të votimit nga zgjedhësit me aftësi të kufizuara.

Gjashtë bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie kanë raportuar se qendrat e votimit ku janë identifikuar se ka zgjedhës PAK, janë vendosur në katet e para të objekteve, kanë marrë masat e nevojshme dhe ndërkohë KQZ pret konfirmim për përmbushjen e detyrimit për vendosjen e rampave.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë apel të vazhdueshëm qytearëve me të drejtë votë në 6 bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet e pjesshme për të verifikuar vlefshmërinë e dokumenteve të identifikimit dhe për t’i rinovuar ato në rast se vlefshmëria e tyre ka skaduar.

KQZ ka komunikuar në mënyrë periodike me Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe kërkuar informacione të vazhdueshme lidhur me vlefshmërinë e dokumenteve të identifikimit të zgjedhësve në 6 bashkitë Shkodër, Durrës, Dibër, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë. Në datën 1 Mars 2022, Komisioneri Celibashi i ka drejtuar një kërkesë Ministrit të Brendshëm për të mundësuar shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së dokumenteve të identifikimit të zgjedhësve në 6 bashkitë Shkodër, Durrës, Dibër, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë.

Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nxitur në mënyrë të vazhdueshme kryetarët e njësive të qeverisjes vendore për të njoftuar me shkrim lidhur me informacionin zgjedhor (qendrën e votimit, adresën dhe vendndodhjen e QV, numrin rendor në listën e zgjedhësve) zgjedhësit e bashkive Shkodër, Durrës, Lushnjë, Rrogozhinë, Vorë, Dibër ku do të zhvillohen zgjedhjet e pjesshme të datës 6 mars 2022.

LajmeZgjedhjet e pjesshme – QV-të me zgjedhës me aftësi të kufizuara vendosen në katet e para të objekteve