Refuzohet dhënia e autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes së qendrave të votimit në Shosh, Pult dhe Shalë

02/03/2022 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën e bashkisë Shkodër për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022.
Komisioneri vendosi refuzimin e dhënies së autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes së qendrave të votimit nr. 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0119/1, 0132, 0133, 0091, 0092, 0093 dhe 0094, kërkuar nga bashkia Shkodër. Komisioneri vendosi t’i kërkojë Autoritetit Rrugor Shtetëror dhe Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, marrjen e masave për sigurimin e aksesit të rrugëve dhe energjisë elektrike në zonat e qendrave të votimit në njësitë administrative Shosh, Pultë dhe Shalë.
Gjithashtu, sot u akredituan përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian, Ambasadës Suedeze dhe Ambasadës Britanike, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie.
Me kërkesë të subjektit zgjedhor, Partia Demokratike, u shty për në seancën e ardhshme shqyrtimi i projektvendimit “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në nenin 91, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj bashkisë Rrogozhinë”.

LajmeRefuzohet dhënia e autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes së qendrave të votimit në Shosh, Pult dhe Shalë