Zgjedhjet e pjesshme – KQZ zhvillon testimin operacional të pajisjeve të identifikimit elektronik (PEI)

02/03/2022 | Lajme

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi testimin operacional të pajisjeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve (PEI) që do të përdoren në zgjedhjet pjesshme të datës 6 Mars 2022. 
Për identifikimin e zgjedhësve do të implementohet Sistemi Elektronik i Identifikimit të Votuesve (SEIV) dhe do të përdoren Pajisje Elektronike të Identifikimit (PEI) të vendosura në 941 qendra votimi, të cilat do të sigurojnë identifikimin e saktë të zgjedhësve, bazuar në regjistrin elektronik të mbajtur në pajisje.
Nënkomisionerja zj. Lealba Pelinku deklaroi së janë përzgjedhur rastësisht 3% e pajisjeve për të testuar përputhshmërinë e kritereve nga KQZ në raport me atë çfarë ofrojnë pajisjet. Pelinku theksoi se simulimi i procesit në këtë test operacional verifikon elementët si: nëse një votues i përket asaj qendre votimit, nëse një votues tenton të votojë më shumë se një herë, apo nëse një votues është në qendrën e gabuar të votimit. Gjithashtu, edhe rastet e veçanta që lidhen me komisionerët apo zgjedhësit që paraqiten me vendim gjykate.  
Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi u shpreh se procesi i sotëm bëhet në përmbushje të detyrimit të përcaktuar në Kodin Zgjedhor për të bërë verifikimin e funksionalitetit të PEI. Ai tha se procesi i verifikimit elektronik të zgjedhësve është i thjeshtë për qytetarët dhe se eksperienca shumë suksesshme e zgjedhjeve të vitit 2021 në aplikimin e identifikimit elektronik është një bazë e mirë për të parandaluar problematikat. 
Komisioneri Celibashi i’’u përgjigj interesit të mediave lidhur me implementimin e votimit dhe numërimit elektronik në bashkinë Vorë dhe garantoi se fshehtësia e votës është 100% e sigurtë. Ai tha se rezultati paraprak synohet të publikohet pas mbylljes së procesit ët votimit. 
Procesi i identifikimit elektronik do të përfshijë të njëjtat parime identifikimi sikurse është kryer në kushte manuale.
Zgjedhësi në ditën e votimit do të paraqitet në qendrën e tij të votimit me letërnjoftim ose pasaportë biometrike, për tu identifikuar përmes pajisjes PEI, ku përveç dokumentit të identifikimit do të lërë edhe gjurmët daktiloskopike (shenjat e gishtërinjve), të cilat do të shërbejnë për evidentuar rastet e votimit të paligjshëm. 

LajmeZgjedhjet e pjesshme – KQZ zhvillon testimin operacional të pajisjeve të identifikimit elektronik (PEI)