Kërkesat ankimore nr. 4, nr. 5, caktohen relatorë Elvis Çefa dhe Elvin Lako

03/03/2022 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka mbërritur kërkesa ankimore nr. 4, datë 03.03.2022 me objekt “Ndryshimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 116, datë 2.3.2022 “Shqyrtimi i kërkesës së bashkisë Shkodër për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 Mars 2022”.

Sot, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore. Rezultati i shortit përcaktoi relator anëtarin Elvis Çefa.

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka mbërritur kërkesa ankimore nr. 5, datë 03.03.2022 me objekt “Ndryshimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 116, datë 2.3.2022 “Shqyrtimi i kërkesës së bashkisë Shkodër për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 Mars 2022”, me ankimues bashkia Shkodër.
Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore. Rezultati i shortit përcaktoi relator anëtarin Ledio Lako.

LajmeKërkesat ankimore nr. 4, nr. 5, caktohen relatorë Elvis Çefa dhe Elvin Lako