​Komisioneri autorizon KZAZ-në e Rrogozhinës për ngritjen e Qendrës së Posaçme të Votimit

04/03/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën sotme publike akreditoi përfaqësuesit e medias “Fokus Media Grup”, “Report TV”, si edhe përfaqësues të Ambasadës së Malit të Zi për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022.

Gjithashtu, vendosi të autorizojë KZAZ-në nr. 43, bashkia Rrogozhinë që me vendim të krijojë dhe emërojë Komisionin e Qendrës së Posaçme të Votimit nr. 2224/1, si edhe të marrë 20 (njëzet) fletë votimi nga QV nr. 2225, QV nr. 2226/1 (në total 60 (gjashtëdhjetë) fletë votimit) dhe t’i dorëzojë në Komisionin e Qendrës së Posaçme të Votimit nr. 2224/1.

Komisioneri shqyrtoi edhe projektvendim “Për shqyrtimin e shkeljeve të konstatuara nga raportimi i monitorimit për moszbatim të vendimit nr. 105, datë 28 Shkurt 2022 dhe 106 e 107, datë 1 Mars 2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Policisë Bashkiake Shkodër”. Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi sanksionin administrativ për Policinë e bashkisë Shkodër, në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

Komisioneri vendosi shtyrjen e shqyrtimit të projektvendimit “Për konstatimin e shkeljes, “vendosje e materialeve propagandistike në vende të ndaluara”, në favor të subjektit zgjedhor, kandidat për kryetar i bashkisë Rrogozhinë, z Edison Memolla, i subjektit Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Lajme​Komisioneri autorizon KZAZ-në e Rrogozhinës për ngritjen e Qendrës së Posaçme të Votimit