KAS pranon kërkesën ankimore nr. 6

05/03/2022 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 6, datë 05.03.2022 me objekt “Kundërshtimin e vendim nr. 128, datë 05.03.2022 të KShZ “Për shqyrtimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022” me ankimues subjektin zgjedhor, Partia Dekomratike.

Në përfundim të shqyrtimin, KAS vendosi pranimin e ankimit dhe shfuqizimin e vendimit nr. 128 të Komisionerit, për dhënien e autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022.

LajmeKAS pranon kërkesën ankimore nr. 6