Shqyrtohet rezultati i verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për kandidatin për deputet në zgjedhjet e 25 prillit 2021

15/03/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi rezultatin e verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Elton Xhafer Ismaili, kandidat për deputet i propozuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Gjirokastër, në zbatim të ligjit 138/2015.

Në përfundim, Komisioneri vendosi të deklarojë të përfunduar procedurën administrative pa vendim përfundimtar për subjektin vetëdeklarues z. Elton Ismaili, kandidat për deputet në zgjedhjet e datës 25 prill 2021, pasi vlerësohet se ka humbur objekti dhe qëllimi i procedurës administrative të filluar përpara ditës së zgjedhjeve.

Gjithashtu, Komisioneri shqyrtoi administrativisht denoncimin për shkelje të parashikuar në nenin 91 dhe 92 të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Bashkisë Durrës dhe denoncimin për shkelje të parashikuar në nenin 91, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj bashkisë Rrogozhinë, të bëra nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Shqyrtimi administrativ do të vijojë në seancën e ardhshme.

LajmeShqyrtohet rezultati i verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për kandidatin për deputet në zgjedhjet e 25 prillit 2021