Denoncimet për shkleje të Kodi Zgjedhor dhe Vendimit 9 të KRr, Komisioneri zhvillon dëgjesa me palët

13/04/2022 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve zhvilloi seancat dëgjimore me palët e përfshira në procesin e shyqrtimit administrative të denoncimeve për përdorimin e burimeve publike në zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022.

Në seancë publike u shqyrtua administrativisht denoncimin e bërë nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ndaj Bashkisë Durrës dhe denoncimin e bërë nga Partia Demokratike ndaj Bashkisë Rrogozhinë për shkelje të parashikuar në nenin 91 dhe 92, të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator.

Gjithashtu, Komisioneri shqyrtoi edhe dy denoncimet e bëra nga Qëndresa Qytetare ndaj ndaj Autoritetit Portual Durrës dhe ndaj Drejtorit të Shkollës 9-Vjeçare “Armath”, kandidatit për kryetar bashkie në bashkinë Durrës zj. Emiriana Sako, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë, për shkelje të parashikuar në nenin 91, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator.

Pasi dëgjoi palët e përfshira në proces, Komisioneri vendosi administrimin e provave të paraqitura dhe përfundimin e shqyrtimit administrativ.

Vendimmarrja do të shpallet në seancën e ardhshme publike.

LajmeDenoncimet për shkleje të Kodi Zgjedhor dhe Vendimit 9 të KRr, Komisioneri zhvillon dëgjesa me palët