KQZ përfundon verifikimin paszgjedhor për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022

22/04/2022 | Lajme

Ka përfunduar procesi këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore të përdorura në zgjedhjet e pjesshmë për kryetar bashkie, datës 6 Mars 2022.

Verifikimit paszgjedhor i’u nënshtruan 134 qendra votimi, 90 QV të bashkive Shkodër, Dibër, Durrës, Lushnje, Rrogozhinë dhe 44 QV të bashkisë Vorë ku u implementua votimi dhe numërimi elektronik.

Verifikimi paszgjedhor konsistoi në hapjen e kutive të materialeve zgjedhore dhe kutive të votimit, si dhe monitorimin dhe vlerësimin e funksionimit të pajisjeve të teknologjisë së informacionit, të përdorura në zgjedhjet e pjesshme për kryetar në 6 bashki të vendit.

Qëllimi i këtij procesi është të verifikojë rregullsinë dhe saktësinë e administratës zgjedhore përgjatë administrimit të procesit të vlerësimit dhe numërimit të votave.

KQZ do të dalë me një raport, i cili pasqyron gjetjet e këqyrjes së materialeve zgedhore dhe fletëve të votimit për QV-të e shortuara.

Rezultatet e verifikimit paszgjedhor i gjeni në linkun https://kqz.gov.al/results/verifikim06mars/index.htm

LajmeKQZ përfundon verifikimin paszgjedhor për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022