Zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie – Shpallen vendimet për katër denoncime të “Qendresa Qytetare”

30/06/2022 | Lajme

Në seancën e sotme publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shpalli vendimet për katër shqyrtime administrative të denoncimeve të bëra nga organizata Qendrësa Qytetare për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022.

Për denoncimin ndaj zj. Eriselda Sefa, kandidate për kryetar të Bashkisë Lushnjë, z. Haki Çako Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj zj. Eriselda Sefa, z. Haki Çako, subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” dhe pushimin e hetimit administativ ndaj Partisë Socialiste të Shqipërisë. Komisioneri vendosi konstatimin e shkeljes së administrative nga ana e zj. Eriselda Sefa, Kryetar Bashkie dhe njëkohësisht kandidat për kryetar në Bashkinë Lushnjë, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë dhe t’i kërkojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosjen e sanksionit administrativ për zj. Eriselda Sefa. 

Për denoncimin ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetar të Bashkisë Shkodër, z. Haki Çako, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj z. Haki Çako dhe zj. Majlinda Angoni kandidat për Kryetar Bashkie Shkodër e propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022. Moskonstatimin e shkeljes nga ana e z. Haki Çako dhe zj. Majlinda Angoni dhe pushimin e hetimit administativ ndaj Partisë Socialiste të Shqipërisë. 

Për denoncimin ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetar të Bashkisë Shkodër, Drejtores dhe Mjekes në Qendrën Shëndetësore “Rrethina”, Ambulanca Dobraç, zj. Edona Tafa dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj zj. Edona Tafa zj. Majlinda Angoni. Komisioneri vendosi gjithashtu, konstatimin e shkeljes nga ana e zj. Majlinda Angoni, dhe nga ana e zj. Edona Tafa, si dhe t’i kërkojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, vendosjen e sanksionit administrative. 

Për denoncimin ndaj zj. Emirjana Sako, kandidat për kryetar të Bashkisë Durrës, z. Arben Ahmetaj, Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, Komisioneri vendosi përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj zj. Emiriana Sako, z. Arben Ahmetaj dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”. Komisioneri vendosi moskonstatimin e shkeljes nga ana e zj. Emiriana Sako, dhe z. Arben Ahmetaj dhe pushimin e hetimit administativ ndaj Partisë Socialiste të Shqipërisë. 

Gjithashtu, në seancën e sotme përfundoi shqyrtimi administrativ për dy denoncimet e Organizatës “Qendresa Qytetare”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022:

  1. Ndaj z. Edison Memolla Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, z. Denis Dedej Përgjegjësit të Qendrës Kultutore “Haxhi Memolla”, zj. Ana Dhamo Drejtor i Drejtorisë Rajonale Arsimore Durrës, z. Luan Shehi Drejtor i Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Rrogozhinë, zj. Margarita Dedej Drejtorit të Shkollës “Haxhi Qehaj” dhe zj. Mimoza Bidaj Drejtorit të Kopështit Rrogozhinë”;
  2. Ndaj z. Fatmir Juka, Drejtor i Galerisë së Arteve Shkodër, z. Xhemal Bushati, kandidati për kryetar i bashkisë Shkodër dhe Partisë Demokratike, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.

Shpallja e vendimeve do të bëhet në seancës e radhës.

LajmeZgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie – Shpallen vendimet për katër denoncime të “Qendresa Qytetare”