Përfundon shqyrimi i verifikimeve të Prokurorisë së Përgjithshme për tre kandidatë për deputet në zgjedhjet 2021

13/09/2022 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Dashamir Mehmet Tahiri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja për Ndryshim, qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.  

Komisioneri vendosi të deklarojë të përfunduar procedurën administrative pa vendim përfundimtar për subjektin vetëdeklarues z. Dashamir Tahiri, pasi vlerësohet se ka humbur objekti dhe qëllimi i procedurës administrative të filluar përpara ditës së zgjedhjeve. 

KSHZ shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ashim Hysen Tafilaku, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Shkodër. Komisioneri vendosi se subjekti vetëdeklarues z. Tafilaku nuk ndodhet në kushtet e ushtrimit të funksionit publik te deputetit.  

Gjithashtu, shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Artan (Ergi) Nazmi Bitri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, qarku Durrës.  Komisioneri vendosi se subjekti vetëdeklarues z. Bitri ndodhet në kushtet e ndalimit për tu zgjedhur/ushtruar funksionin publik të deputetit.  

Në seancën e sotme publike, Komisioneri vendosi edhe plotësimin e vakancave të krijuara në: 

  1. Këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Gresa Fatmir Hoxha; 
  2. Këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Valter Abaz Hoxha; 
  3. Këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Enkeleda Resmi Hyskaj; 
  4. Këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjon Pjetër Ndoci; 
  5. Këshillin e bashkisë Vau i Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Bujar Zija Puka; 
  6. Këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, zj. Eligerta Haki Xheka. 

KSHZ vendosi mosplotësimin e vakancës së krijuar në këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Xhulia Agim Oshafi (Dervishi) për shkak se nuk plotëson kushtin e vendbanimit të përhershëm në njësinë e qeverisjes vendore ku ka kandiduar.  

LajmePërfundon shqyrimi i verifikimeve të Prokurorisë së Përgjithshme për tre kandidatë për deputet në zgjedhjet 2021