Plotësohen vakancat në këshillat bashkiak të Dibrës dhe Shijakut

29/09/2022 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike vendosi plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, zj. Sabrie Isni Laci dhe në këshillin e bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olisa Enver Lekli.

Gjithashtu, Komisioneri vendosi pranimin e kërkesës së Komitetit Përfaqësues të nismës ligjvënëse dhe miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve për propozimin e projektligjit “Për përcaktimin e minimumit jetik”. Procedura për mbledhjen e nënshkrimeve të zgjedhësve duhet të bëhet brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e vendimit të Komisionerit. 

LajmePlotësohen vakancat në këshillat bashkiak të Dibrës dhe Shijakut