KQZ rekomandon përmirësime të Kodit Zgjedhor

06/10/2022 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka përcjellë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Realizimin e Reformës Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë, disa rekomandime për përmirësimin e Kodit Zgjedhor.

KQZ ka rekomanduar që të konsiderohen ndryshime të Kodit sa i përket mënyrës/ formës dhe organizimit të komisioneve zgjedhore (KZAZ/KQV/GN), rregullat për financimin e fushatës zgjedhore dhe përdorimin e aseteve publike dhe fushatën nga funksionarët public.

KQZ vlerëson disa rregulla që lidhen me organizimin e dhe zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore se mund të rikonsiderohen në mënyrë pjesore, brenda një periudhe 2-3 mujore, pa pritur ndryshimet totale të Kodit Zgjedhor.

Propozimet adresojnë edhe rekomandimet e raportit final të OSBE/ODIHR dhe KQZ është e gatshme të japë kontributin e saj pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Realizimin e Reformës Zgjedhore mbi aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor.

Për më shumë lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Rekomandimet e KQZ-së të përcjella Kuvendit të Shqipërisë

LajmeKQZ rekomandon përmirësime të Kodit Zgjedhor