Regjistrohet nisma ligjvënëse e zgjedhësve për disa shtesa dhe ndryshime të Kodit Zgjedhor

03/11/2022 | Lajme

Komisioneri Shetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme shqyrtoi kërkesën e Komitetit Përfaqësues të Nismës Ligjvënëse të Zgjedhësve për regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Zgjedhor.  Më herët Komiteti Përfaqësues është pajisur me fletë tip për mbledhjen e nënshkrimeve, të cilat janë depozituar në KQZ.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.

Gjithashtu, Komisioneri vendosi plotësimin e vakancave në:

  1. këshillin e bashkisë Elbasan, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Areta Mehmet Kumria;
  2. këshillin e bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, z. Kevin Agron Baçi;
  3. këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Rezarta Gëzim Duro.

Sa i përket çeshtjeve të mbartura nga seanca e kaluar, Komisioneri vendosi miratimin e udhëzimit për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve në zgjedhje procesdurën e emërimit të tyre.

Vendimmarrja për raportin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021, u shty nga Komisioneri pas paraqitjes së disa gjetjeve shtesë nga ana e KRIK.

Komisioneri vendosi që gjetjet e KRIIK t’u përcillen partive politike për të dhënë shpjegime. Gjithashut u pranua kërkesa e Partisë Demokratike të Shqipërisë për të shtyrë seancën për arsye objektive të përfaqësuesit të saj në KQZ.

 

LajmeRegjistrohet nisma ligjvënëse e zgjedhësve për disa shtesa dhe ndryshime të Kodit Zgjedhor