KQZ dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri seminar mbi vlerësimi gjinor

14/11/2022 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi seminarin një ditor “Vlerësimi gjinor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Prezencën e OSBE në Shqipëri në kuadër të projektit për mbështetjen e Ballkanit Perëndimor dhe u prezantuan gjetjet e hulumtimit të bërë nga ekspertët e OSBE/ODIHR zj. Małgorzata Druciarek, zj. Aleksandra Nizynska dhe zj. Fiorela Shalsi.

Në aktivitet u prezantuan dhe praktikat më të mira në lidhje me integrimin gjinor në proceset zgjedhore dhe administratën publike.

Pjesëmarrësit u ndanë në grupe dhe diskutuan rreth temave të ndryshme mbi kuotën gjinore.

LajmeKQZ dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri seminar mbi vlerësimi gjinor