KQZ pjesë e takimit për drejtësinë dhe integritetin zgjedhor

09/12/2022 | Lajme

Me ftesë nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES), KQZ mori pjesë në eventin me fokus drejtësinë dhe integritetin zgjedhor në edicionin e 4-të të Javës së Integritetit në Shqipëri. Tema e këtij viti ishte “Drejtësia Zgjedhore dhe Integriteti Zgjedhor”.

Anëtarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, z. Koli Bele dhe z. Ledio Braho drejtuan panelin dhe diskutuan se si të drejtat zgjedhore dhe politike, janë të drejta të njeriut, ndaj qasja në drejtësi mbetet thelbësore për mbrojtjen e aftësisë së individëve për të ushtruar këto të drejta.

Pjesëmarrësit në aktivitet shqyrtuan rëndësinë e mekanizmave transparentë dhe efikasë të drejtësisë zgjedhore në ruajtjen e integritetit të vetë procesit zgjedhor.

LajmeKQZ pjesë e takimit për drejtësinë dhe integritetin zgjedhor