Kundërshtimi i sanksioneve administrative – Caktohen relatorët e kërkesave ankimore

12/12/2022 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë depozituar 4 kërkesa ankimore nga Partia Demokristiane e Shqipërisë, Partia Republikane, Ofruesi i Shërbimit Mediatik Mat Tv, Ofruesi i Shërbimit Mediatik Club Tv, me objekt kundërshtrimin e vendimit nr. 224, datë 07.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021”.

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për përcaktimin e relatorëve të kërkesave ankimore. Rezultatet e shortit përcaktuan relator të kërkesës ankimore të depozituar nga PDK, z. Koli Bele, relator të kërkesës ankimore të depozituar nga PR, z. Elvis Çefa, relator të kërkesës ankimore të depozituar nga Mati Tv, z. Ledio Braho dhe relator të kërkesës ankimore të depozituar nga Club Tv, z. Ilirjan Rusmali.

Shqyrtimi paraprak i elementëve të formës dhe të përmbajtjes së kërkesave ankimore do të bëhet në datën 19.12.2022, në orën 12:30. 

LajmeKundërshtimi i sanksioneve administrative – Caktohen relatorët e kërkesave ankimore