Zgjedhjet vendore, përcaktohen partitë politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve

09/01/2023 | Lajme

Në seancën e sotme publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi verifikimin e thelluar të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Agron Faslli Kapllanaj, kandidat për deputet i propozuar nga Koalicioni “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN”, qarku Fier” dhe për subjektin vetëdeklarues z. Kleo Hekuran Murataj, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Social Demokrate e Shqipërisë, qarku Tiranë”.  Komisioneri vendosi konstatimin se z. Agron Kapllanaj dhe z. Kleo Murataj nuk përfshihen në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksionin publik të deputetit.

Sot, u plotësuan vakancat në këshillin bashkiak të Bashkisë Përmet dhe Bashkisë Dibër, si edhe u regjstrua nisma ligjvënëse të zgjedhësve “Për përcaktimin e minimumit jetik” të Komitetit përfaqësues të përbërë nga 8 zgjedhës, zj. Anxhela Nasto, z. Arlind Qori, z. Jani Marka, zj. Mirela Ruko, zj. Geraldina Mançka, z. Redi Muçi, zj. Vitori Çipi dhe z. Xhuliano Bregasi.

Gjithashtu, Komisioneri përcaktoi partitë poltike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Në zgjedhjet e datës 14 maj 2023 do të propozojë anëtarë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor:

  1. Dy anëtarë në çdo KZAZ propozohen nga Partia Socialiste e Shqipërisë;
  2. Një anëtar në çdo KZAZ propozohet nga Partia Social Demokrate;
  3. Dy anëtarë në çdo KZAZ do të propozohen nga Partia Demokratike e Shqipërisë;
  4. Një anëtar në çdo KZAZ do të propozohet nga Partia e Lirisë;

Anëtari i shtatë i KZAZ-ve do të propozohet në përputhje me rezultatet e shortit të hedhur në KQZ, ndërmjet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike.

Sekretari i KZAZ-së do të propozohet nga Partia Socialiste në KZAZ-të ku PS ka propozuar zëvëndëskryetarin e KZAZ dhe Partia Demokratike në KZAZ-të, ku PD ka propozuar zëvëndëskyetarin e KZAZ-së.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi formatin dhe specifikimet e vulës së KZAZ-së KQV-së, Kryetarit të KQV-së dhe vulës reserve për KQV-në.

Vendimmarrja për rregullat për raportimin financiar vjetor të partive politike, miratimin e formatit të standardizuar për raportimin financiar të partive politike gjatë vitit kalendarik, kontrollin, verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre, si dhe mënyrën e pagesës së audituesve ligjorë, u shty për në seancën e radhës.

LajmeZgjedhjet vendore, përcaktohen partitë politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve