Miratohen formatet e dokumenteve të kandidimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore

18/01/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi udhëzimin për përcaktimin e rregullave për depozitimin e verifikimin e dokumentacionit të kandidimit, afatet për publikimin e listave të kandidatëve dhe miratimin e modeleve të kandidimit për zgjedhjet e qeverisjes vendore”.

Në zbatim të nenit 72, pika 1 e Kodit Zgjedhor, u miratuan formatet e dokumenteve të kandidimit, të cilat duhet të plotësohen nga partitë politike, koalicionet zgjedhore dhe kandidatët e mbështetur nga zgjedhësit për tu regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.

Gjithashtu, në seancën e sotme publike Komisioneri vendosi përdorimin e kodeve të sigurisë për pajisjen elektronike të votimit dhe numërimit elektronik të zgjedhësve. Kodet e sigurisë shërbejnë për mbylljen e çdo komponenti të brendshëm dhe/ose porte komunikimi fizike të Pajisjeve Elektronike të Votimit dhe Numërimit Elektronik të zgjedhësve (PEVN), si dhe për mbylljen e valixhes për transportimin e PEVN.

LajmeMiratohen formatet e dokumenteve të kandidimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore