“Për Romët, Me Romët” – KQZ nis zbatimin e programit të edukimit zgjedhor për pakicat kombëtare

20/01/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Qeverinë Britanike dhe Ambasadën Britanike në Shqipëri nisi projektin mbi informimin, sensibilizimin dhe edukimin e Komunitetit Rom për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Projekti nisi me trajnimin e një grupi përfaqësuesish të organizatave të komunitetit rom mbi procesin zgjedhor të datës 14 Maj 2023.

U trajtua procedura e votimit dhe veçanërisht votimi me dy fletë votimi, një fletë votimi për kryetarin e bashkisë dhe një fletë votimi për këshillin bashkiak. Rëndësi i’u kushtua plotësimit korrekt i fletës së votimit dhe hapat që duhet të ndiqen në qendrën e votimit, në ditën e votimit.

Një sesion i veçantë trajnimi u fokusa në veprat penale në fushën e zgjedhjeve. 

KQZ së bashku me trajnerët e organizatave të Komunitetit Rom do të vijojnë zbatimin e programit zgjedhor në bashkitë ku jeton ky komunitet, me moton ‘Për Romët, Me Romët’.

Lajme“Për Romët, Me Romët” – KQZ nis zbatimin e programit të edukimit zgjedhor për pakicat kombëtare