Miratohen rregullat për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve në vendet e numërimit të votave

25/01/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për rregullat procedurale për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve (ekraneve) në vendet e numërimit të votave dhe transmetimin në kohë reale nga vendet e numërimit të votave në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.

Vendimi përcakton të njejtat procedura dhe rregulla të miratuara më parë nga Komisioni Rregullator për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve (ekraneve) në vendet e numërimit të votave (VNV) dhe transmetimin e imazheve në kohë reale nga VNV, në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) në zgjedhjet e vitit 2021.

Risia e vendimit të miratuar sot është mënyra e ruajtjes së materialit filmik (video) nga kamerat e tavolinave dhe kamerat e vrojtimit administrohet dhe ruhet në serverat e KQZ-se. Regjistrimi filmik (video) ruhet në dosje të veçanta te emërtuara sipas numrit te KZAZ-se ku është bërë regjistrimi. Brenda çdo dosje të KZAZ-së, pamjet filmike ruhen të ndara në dosje sipas kategorisë së kamerës:

  1. a) Regjistrimi filmik i tavolinave të numërimit për çdo tavolinë të ruajtur veçmas, dhe
  2. b) Regjistrimi filmik i kamerës së vrojtimit.

Vendimi parashikon që regjistrimi filmik (video) i procesit të numërimit të votave nga kamerat e vrojtimit në VNV, të cilat përmbajnë të dhëna personale i vihen në dispozicion organeve ligjzbatuese dhe subjekteve zgjedhore me kërkesë të tyre.

Gjithashtu, vendimi parashikon edhe që, pas dorëzimit në KQZ, regjistrimi filmik (video) i procesit të numërimit të votave nga kamerat e tavolinave dhe kamerat e vrojtimit në VNV, ruhet në përputhje me rregullat teknike të përcaktuara në ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, për një periudhë 10 vjeçare nga data e shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve.

LajmeMiratohen rregullat për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve në vendet e numërimit të votave