Miratohen regullat dhe formatet e standardizuara për raportimin financiar të partive politike

27/01/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shetëror i Zgjedhjeve përcaktoi rregullat për raportimin financiar të partive politike, miratoi formatet e standardizuara për raportimin financiar të partive politike gjatë vitit kalendarik, kontrollin, verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre, si edhe mënyrën e pagesës së auditëve.

Formatet e standardizuara do të përdoren për raportimin vjetor të vitit 2023.

Gjithashtu, u miratuan procedurat edhe regullat e vëzhgimit të zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare shqiptare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare, përfaqësues të shteteve të huaja dhe mediave.

Vendimi sjell reflektim të plotë të rolit dhe rëndësisë së vëzhguesve zgjedhorë, në çdo fazë të procesit ku ata akreditohen. Përcaktimi i procedurave të akreditimit, të drejtat dhe detyrat e vëzhguesve, si edhe rregullat tërësore të vëzhgimit të zgjedhjeve, mundësojnë përmbushjen me profesionalizëm të detyrës nga ana e tyre.

LajmeMiratohen regullat dhe formatet e standardizuara për raportimin financiar të partive politike