KQZ trajnon trajnerët që do të trajnojnë administratën zgjedhore, monitoruesit e fushatës zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie e këshilla bashkiak

28/01/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve trajnoi kandidatët për trajnerë afatgjatë për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

Trajnimi u shtri në 12 ditë dhe morën pjesë mbi 40 kandidatë për 61 bashkitë e vendit. Kandidatët u ndanë në tre grupe dhe çdo grup u trajnua përgjatë 4 ditëve me një program të ngjeshur mbi procesin zgjedhor.

Trajnimi i trajnerëve afatgjatë u bë përmes angazhimit të drejtpërdrejtë të tyre duke adoptuar metodologjinë BRIDGE, si një metodë efikase për ndërveprim me pjesëmarrësit.

Trajnerët e përzgjedhur do të trajnojnë administratën zgjedhore dhe monitoruesit të fushatës zgjedhore, si edhe kandidatët e subjekteve zgjedhore apo të propozuar nga zgjedhësit.

KQZ do të vijojë me trajnimet duke synuar përgatitjen e një trupe trajnerësh me njohuri të konsoliduara për proceset zgjedhore dhe përgatitjen e tyre me një metodikë efikase interaktive për zotërimin e njohurive dhe përcjelljen e tyre tek target grupet që do të trajnojnë.

LajmeKQZ trajnon trajnerët që do të trajnojnë administratën zgjedhore, monitoruesit e fushatës zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie e këshilla bashkiak