KQZ inkurajon shoqërinë civile në monitorimin e proceseve zgjedhore

30/01/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi mori pjesë sot në nisjen e Akademisë Zgjedhore që do të trajnojë të rinj të përzgjedhur si monitorues të shkeljeve zgjedhore dhe keqpërdorimit të burimeve publike, organizuar nga Qëndresa Qytetare dhe financuar nga Ambasada Britanike në Shqipëri.  

Pjesëmarrës në aktivitet ishin edhe Ambasadori i OSBE-së në Shqipëri, z. Guido De Sanctis, Zv/Ambasadorja e Britanike, zj. Mia Marzouk, z. Alexis Hupin, Kreu i Seksionit Politik në Delegacionin e BE-së në Shqipëri dhe përfaqësues të Kontrollit të Lartë të Shtetit.  

Komisioneri Celibashi theksoi rëndësinë e aktivizimit sa më të madh të shoqërisë civile, duke monitoruar aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor dhe vlerësimin e tij për angazhimin e deritanishëm mjaft cilësor të Qëndresa Qytetare në denoncimin e problematikave zgjedhore. Komisioneri Celibashi nënvizoi para monitoruesve të rinj se KQZ mirëpret mbikqyrjen e tyre në shmangien e përdorimit të burimeve shtetërore në fushatë dhe raportimin e veprimtarive politike të kamufluara si aktivitete me interes publik. 

LajmeKQZ inkurajon shoqërinë civile në monitorimin e proceseve zgjedhore