Raportimi i veprimtarive publike – Komisioneri i propozon KAS-it vendosjen e sanksioneve administrative

10/02/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshime”, qarku Vlorë, z. Gëzim Nuri Ademaj.

Sot përfundoi hetimi administrativ për raportimet e institucioneve/agjensive publike për veprimtaritë publike në periudhën 24 janar – 2 shkurt 2023. Komisioneri vendosi t’i propozojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosjen e sanksionit administrativ për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive, respektivisht, për bashkitë Berat, Durrës, Fier dhe Roskovec.

Gjithashtu, u emëruan anëtarët e 16 KZAZ-ve, të propozuar nga “Partia Socialdemokrate e Shqipërisë”. Më herët Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka emëruar anëtarët e propozuar nga Partia Socialdemokrate, në 57 KZAZ, ndërkohë 16 KZAZ-të e tjera u emëruan sot, pas plotësimit të dokumentacionit në kërkesën fillestare të Partisë Socialdemokrate.

LajmeRaportimi i veprimtarive publike – Komisioneri i propozon KAS-it vendosjen e sanksioneve administrative