Zgjedhjet e datës 14 maj 2023 – KQZ vendos ngritjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor

12/02/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur ngritjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, që do të zhvillohen në datën 14 maj 2023.

Ngritja e KZAZ-ve është një nga fazat e rëndësishme të procesit të administrimit të zgjedhjeve, pasi Kodi Zgjedhor i ka ngarkuar me detyra të posaçme.

Nga 61 bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet, në 50 prej tyre KZAZ-të do të administrojnë procese të rëndësishme si regjistrimi i kandidatëve për kryetar bashkie dhe këshilla bashkiak, akreditimi i vëzhguesve të subjekteve zgjedhore, shpalljes së kandidatit fitues për kryetar bashkie, e të tjerë.

Mbledhjet e para të KZAZ-ve do të fillojnë nga data 13 Shkurt 2023.

Në zbatim të vendimit nr. 5, datë 20.11.2020 të Komisionit Rregullator, oraret e punës së KZAZ-ve janë 09:00-13:00 dhe 16:00-20:00.

LajmeZgjedhjet e datës 14 maj 2023 – KQZ vendos ngritjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor