Edukimi zgjedhor – KQZ takim me përfaqësues të pakicës Rome në Berat

20/02/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Qeverinë Britanike u takua me përfaqësues të Pakicës Kombëtare Rome në Berat. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit mbi informimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin e komunitetit rom mbi zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore. 

Në fokus të bashkëbisedimit me ta ishte rëndësia e pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet e datës 14 Maj 2023, me qëllim që zëri i tyre të dëgjohet, dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në mënyrë të fshehtë dhe të pandikuar. 

Përfaqësuesit e KQZ vunë theksin në hapat që duhen ndjekur përpara ditës së votimit, siç është kontrolli i emrit në listat e zgjedhësve, mënyra si votohet si dhe çfarë parashikon ligji rreth krimeve zgjedhore.

Simulimi i procesit të votimit, ndihmoi në informimin e saktë të procedurës së votimit dhe hapat që duhet të ndjekin zgjedhësit e këtij komuniteti në ditën e votimit.  

Për rezalizimin e këtij projekti bashkëpunëtorë të KQZ-së dhe Ambasadës Britanike në Shqipëri janë edhe organizatat “Zëri i Romëve në Shqipëri” dhe “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”.

LajmeEdukimi zgjedhor – KQZ takim me përfaqësues të pakicës Rome në Berat