Zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Celibashi takim konsultues me përfaqësues të Insitutit të të Verbërve

20/02/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi u takua me z. Emiliano Lule dhe përfaqësues nga Instituti i të Verbërve për të diskutuar mbi përgatitjen e procesit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023.

 

Bashkëbisedimi u fokusua tek fleta e votimit në alfabetin brail dhe aksesueshmërinë e personave të verbër në informacionin zgjedhor. Z. Lule shprehu gadishmërinë për të ndihmuar KQZ-në në përgatitjen e materialeve informuese për personat që nuk shikojnë. U dakordësua angazhimi i përbashkët për gjetjen e mekanizmave të duhur që informacioni zgjedhor të jetë i aksesueshëm nga kjo kategori zgjedhësish.

Komisioneri Celibashi rekomandoi që Instituti i të Verbërve të përgatisë një listë nevojash për mbështetje për personat që nuk shikojnë, në lidhje me aksesueshmërinë e tyre në procesin zgjedhor.

LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Celibashi takim konsultues me përfaqësues të Insitutit të të Verbërve