Zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Miratohen rregullat dhe lloji i informacionit që do të transmetohet nga PEI

20/02/2023 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi llojin e të dhënave që transmetohen nga Pajisja Elektronike e Identifikimit drejt infrastrukturës së teknologjisë së informacionit (TIK) të KQZ dhe rregullat për mēnyrën e transmetimit të tyre. Vendimi përcaktoi në mënyrë të detajuar llojin e të dhënave që transmeton PEI dhe rregullat për mënyrën transmetimit të tyre.

Transmetimi i të dhënave do të bëhet në mënyrë periodike, vetëm me një kah, oneway dhe metoda e menanxhimit të informacionit në pajisje është read-only, ç’ka e bën të pamundur të modifikohet informacioni në pajisje/të manipulohen të dhënat në të.

Risia e vendimit të miratuar sot është disponimi i informacionit rreth pjesëmarrjes së zgjedhësve në mënyrë më të saktë, të plotë dhe të shpejt në rang vendi, në raport me metodën klasike të kampionimit të përdorur deri më sot nga KQZ-ja. 

LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Miratohen rregullat dhe lloji i informacionit që do të transmetohet nga PEI