Edukimi zgjedhor – KQZ takim me pakicat kombëtare rome dhe egjiptiane në Shkodër

23/02/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve takimin e radhës me pakicat kombëtare rome dhe egjiptiane e zhvilloi në Shkodër.

Takimi u realizua në kuadër të projektit të përbashkët me Ambasadën britanike në Shqipëri për informimin/sensibilizimin/edukimin e pakicës rome për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

E drejta për të votuar dhe vlera e votës ishin pikënisja e bashkëbisedimit me përfaqësuesit e komunitetit rom dhe egjiptian në Shkodër.

Përfaqësuesit e KQZ-së u ndalën tek rëndësia e kontrollit të emrit në listë dhe hapat që duhen ndjekur në rastet e konstatimit të pasaktësive të emrit të tyre. Gjithashtu, përmes simulimit të procesit ët votimit, pjesëmarrësit u njohën me hapat e procesit të votimit, u njohën me modelet e fletëve të votimit dhe mënyrë se si duhet të plotësohen fletët e votimit.

Përfaqësuesit e organizatave “Zëri i Romëve në Shqipëri” dhe “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”, bashkëpunëtorë në këtë projekt, u ndalën tek rëndësia e refuzimit të shit-blerjes së votës dhe pjesëmarrjen në votime në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet.

LajmeEdukimi zgjedhor – KQZ takim me pakicat kombëtare rome dhe egjiptiane në Shkodër