Raportimet e veprimtarive publike – KAS vendos sanksione administrative

28/02/2023 | Lajme

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesat e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative për personat përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike në bashkitë Roskovec, Durrës, Berat dhe Fier.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi:

  1. Rrëzimin e kërkesës nr. 5, për vendosje të sanksionit administrativ për zj. Dhurata Gjoka, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Bashkinë Durrës, pasi aktivitetet e referuara në kërkesë nuk janë aktivitete publike dhe si të tilla nuk ka detyrim për raportim.
  2. Pranimin e kërkesës nr. 8 dhe vendosjen e sanksionit administrativ, gjobë në masën 10.000 lekë për zj. Dhurata Gjoka, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Bashkinë Durrës.
  3. Pranimin e kërkesave nr. 6 dhe nr. 9, si dhe vendosjen e sanksionit administrativ, gjobë në masën 20.000 lekë për zj. Arisa Toska, Sekretar i Përgjithshëm në Bashkinë Berat.
  4. Pranimin e kërkesës nr. 7 dhe vendosjen e sanksionit administrativ, gjobë në masën 10.000 lekë për z. Martin Dodi, Sekretar i Përgjithshëm në Bashkinë Fier.
  5. Pranimin e kërkesës nr. 10 dhe vendosjen e sanksionit administrativ, gjobë në masën 5000 lekë për zj. Delina Hoxha, Sekretari i Përgjithshëm në Bashkinë Roskovec.
LajmeRaportimet e veprimtarive publike – KAS vendos sanksione administrative