Zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Komisioni Rregullator miraton ngjyrat e fletëve të votimit

01/03/2023 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi disa ndryshime në vendimin nr. 2, datë 31.1.2023, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e disa karakteristikave teknike të fletëve të votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Në vendimin nr.2/2023 Komisioni Rregullator ka miratuar disa karakteristika teknike të fletëve të votimit, ku përfshihet edhe ngjyra e fletëve të votimit, miratuar duke u bazuar në përvojën e zgjedhjeve të mëparshme, të viteve 2015 dhe 2019.   

Pas konsultimit të modeleve të fletëve të votimit me grupe të ndryshme zgjedhësish, gjatë zbatimit të programeve të edukimit, u konstatua që ngjyrat dalin me nuancë të fortë dhe krijojnë vështirësi në evidentimin e përmbajtjes së fletëve të votimit.  Emrat e kandidatëve dhe subjekteve zgjedhore duhet të duken qartë dhe të krijojnë lehtësi për t’u lexuar nga ana e të gjithë zgjedhësve, varësish moshës së tyre. Evidentimi qartë i emrave të kandidatëve dhe subjekteve zgjedhore që garojnë ka përparësi për procesin e votimit.   

Në këto kushte, Komisioni Rregullator ndryshoi kodet e ngjyrave për të dyja fletët e votimit; fleta e votimit për kandidatët për kryetar bashkie do të jetë në ngjyrë të artë dhe fleta e votimit për kandidatët për anëtarët e këshillit bashkiak do të jetë në ngjyrë gri. 

LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Komisioni Rregullator miraton ngjyrat e fletëve të votimit