Zgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 – KQZ takim informues me pakicën rome në Gjirokastër

01/03/2023 | Lajme

Në kuadër të projektit të përbashkët KQZ-Ambasada Britanike në Shqipëri “Me romët, për romët”, për informimin/sensibilizimin/edukimin e pakicës rom për zgjedhjet, takimi i radhës u zhvillua në lagjen Zinxhirija të Gjirokastrës.

Takimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi dhe nisi me ndarjen e eksperiencave të pjesëmarrësve në zgjedhjet e kaluar.  

Vlera e votës, rëndësia e pjesëmarrjes në votim dhe refuzimi i praktikave negative që cënojnë zgjedhjet si shit-blerja e votës ishin në fokus të bashkëbisedimit me zgjedhësit e këtij komuniteti.

Përfaqesuesit e KQZ-së zhvilluan disa sesione interaktive edukimi lidhur me hapat që duhen ndjekur para për tu siguruar që emri i tyre është në listën e zgjedhësve, hapat që duhet të ndjekin ditën e votimit. Pjesëmarrësit u njohën me modelet e fletëve të votimit që do të përdoren në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore dhe mënyrën se si votohet.

Bashkëpunëtorë në zbatimin e këtij projekti janë edhe përfaqësues të organizatave të pakicës rome në vendin tonë, “Zëri i Romëve në Shqipëri” dhe “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”.

LajmeZgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 – KQZ takim informues me pakicën rome në Gjirokastër