Zgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023 – Nuk regjistrohet Partia Demokratike e Shqipërisë 

14/03/2023 | Lajme

Sot në seancë publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën e partisë politike “Partia Demokratike e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri me vendimin nr. 172, datë 14.03.2023 vendosi mospranimin e kërkesës për regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë me kryetar z. Lulzim Basha, si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Gjithashtu, u shqyrtua kërkesa e partisë politike “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi pranimin e kërkesës dhe regjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”.

Në këtë seancë u shqyrtua edhe kërkesa për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Arlind Muhamet Qori, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për Kryetar Bashkie në zonën zgjedhore Bashkia Tiranë.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi pranimin e kërkesës dhe regjistrimin e Komitetit Nismëtar për organizimin e punës për paraqitjen si kandidat i propozuar nga zgjedhësit, të z. Arlin Muhamet Qori.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
LajmeZgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023 – Nuk regjistrohet Partia Demokratike e Shqipërisë