Zgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023 – Nuk regjistrohet Partia Demokratike e Shqipërisë 

14/03/2023 | Lajme

Sot në seancë publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën e partisë politike “Partia Demokratike e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri me vendimin nr. 172, datë 14.03.2023 vendosi mospranimin e kërkesës për regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë me kryetar z. Lulzim Basha, si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Gjithashtu, u shqyrtua kërkesa e partisë politike “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi pranimin e kërkesës dhe regjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”.

Në këtë seancë u shqyrtua edhe kërkesa për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Arlind Muhamet Qori, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për Kryetar Bashkie në zonën zgjedhore Bashkia Tiranë.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi pranimin e kërkesës dhe regjistrimin e Komitetit Nismëtar për organizimin e punës për paraqitjen si kandidat i propozuar nga zgjedhësit, të z. Arlin Muhamet Qori.

LajmeZgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023 – Nuk regjistrohet Partia Demokratike e Shqipërisë